Invited to Expert Workshop: Future of Internet

This Friday I’m invited to attend a workshop on the future of Internet (usage) hosted by Innovation Lab — a Danish company that has a lot of experience in searching and analyzing future trends.
innovation lab logo

Skilled people from Wemind and Creuna will also attend.

Wemind logo

Creuna logo

Although it’s a so-called expert workshop, I definitely don’t consider myself as an expert and i hate to guess on the future (i’d rather guess when chances are I am guessing correct). A Danish philosopher said “Prediction is difficult, especially of the future”.

clairvoyant looking into orb of the future
(picture from http://www.rickrichards.com)

My focus in the workshop will be ease of use and simplicity, as historically these factors have lead to big leaps in innovation.

I’ll let others decide if I’m making wild guesses or informed guesses. Let the fun begin :)

The invitation from Innovation Lab (in Danish):

Kære alle!

Ekspertworkshoppen om Fremtidens Internet er nu lagt i på plads med de endelige – helt fantastiske – deltagere. Det er en superspændende flok, og I kan glæde her til en spændende dag med masser af vidensdeling og erfaringsudveksling. Metodemæssigt vil vi anvende en metode, som der også bruges på Institute for the Future, som skal føre os alle godt igennem dagen med plads til alle synspunkter. Metoden lægger vægt på få en masse tanker på bordet og få samlet op i god overbliksform.

Teknologiscanningen vil afdække centrale teknologiske udviklingstendenser med fokus på forskellige former for brugeroplevelser på nettet. Herunder særlig vægt på mobil- og nye internetteknologier. Generelle trends, konkrete cases og identifikation af kritiske succesfaktorer. Der vil bl.a. være fokus på:

Nye oplevelsesformer og designmønstre
Nye interaktions- og deltagelsesformer
Nye teknologier og applikationer
Nye medier og kommunikationsformer
Nye analyse- og tilpasningsmuligheder

Scanningen resulterer i et oversigtskort, der viser centrale tendenser på en op til 3-5-årig tidshorisont.

Inden workshoppen må I meget gerne have følgende i baghovedet:

· Hvilke teknologier vil være afgørende for fremtidens brugeroplevelser på internettet og mobile platforme på både kort og lang sigt?

· Hvilke applikationer vil være afgørende for fremtidens brugeroplevelser på internettet og mobile platforme på både kort og lang sigt?

· Hvilke trends vil være afgørende for fremtidens brugeroplevelser på internettet og mobile platforme på både kort og lang sigt?

I har alle forskelligt fokus, så nogen af jer er naturligt mere teknologiorienterede end trendorienterede og visa versa. Det er netop det spændende, så vi får brudt perspektiverne og tankerne.

3 Responses to “Invited to Expert Workshop: Future of Internet”

  1. Paul Says:

    Well, I hope everything goes well for you and thanks for the invite.

    Paul

  2. Jesper Rønn-Jensen Says:

    People who talk about the future are judged for their imagination, not their accuracy

    Quote from Jesse James Garrett. I think it fit well for the occasion to add it here :)