Accessibility background – Danish Center for Accessibility

« Back to “One of four web users are disabled users”

Below is the full version of article from Dansk Center For Tilgængelighed (Danish Center for Accessibility). The article is about accessibility and claims that 25 percent of website users have problems with a webpage. I’m currently writing a post about it.

The center is closed by the end of 2005 due to a political decision. I have contacted a previous employee to find out more. From what he could remember, the article was written by somebody with journalistic background.

The article does not seem to answer exactly where the data comes from, what research is behind it, or what methodology is used.

The following metadata is available on the article:

Please comment on this if you have any similar data, if you know more about this data, or if you’d translate this page from Danish into other languages.

Technorati Tags: , ,


Logo: Dansk Center For TilgængelighedTilgængelighed til internet

“Web’ens styrke ligger i, at den er universel. Det er helt grundlæggende, at alle mennesker uanset funktionsnedsættelser har adgang”. Citatet stammer fra web’ens opfinder Tim Berners-Lee.Den styrke, som Tim Berners-Lee taler om, er vi i dag ved at ødelægge. Vi designer alt for ofte web-steder uden hensyn til, at mennesker kan have problemer med forståelse, syn, hørelse eller motorik for blot at nævne et par eksempler. Eller vi regner med at vores modtager anvender den samme browser som os, eller browser på web’en på samme måde, som vi gør.

Tilgængelighed er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browser-teknologier adgang til web-baseret information.

Tilgængelighed på nettet berører mange forskellige brugergrupper. En tilgængelig hjemmeside tager hensyn til brugere, der f.eks.:

 • Anvender tidlige versioner af en browser eller anvender en andenbrowser end den, som siden er testet på.
 • Anvender en langsom Internetforbindelse eller har en lille skærm.
 • Anvender nye teknologiske platforme som f.eks. mobile og trådløse enheder.
 • Har aldersbetingede funktionsnedsættelser og f.eks. svært ved at se, høre tydeligt eller har svært ved at bruge en mus.
 • Er farveblinde.
 • Er blinde og derfor har behov for at få teksten læst op af talesyntese.
 • Er ordblinde eller på anden måde har svært ved at læse en tekst.
 • Er svagsynede og har behov for at forstørre informationen, uden at overblikket mistes.
 • Er bevægehandicappede og derfor har svært ved at eller ikke kan anvende tastatur eller mus.
 • Er hørehandicappede.
 • Er døve og har har derfor svært ved at opfatte digitaliseret lyd og tale, hvis disse ikke samtidig er gengivet på en tekstlig form.
 • Har kognitive funktionsnedsættelser og har problemer med stor kompleksitet og informationstæthed.

Op mod 1/4 af alle internetbrugere påvirkes af tilgængelighedsproblemer.

Problemet med utilgængeligt web-design er betydeligt. Et forsigtigt skøn siger, at 20-25 procent af alle web-brugere har problemer med tilgængeligheden. Dette tal omfatter bl.a. de 10-15 procent, der har forskellige funktionsnedsættelser, samt de brugere, som anvender en ny teknologi (palmtops, mobiltelefoner etc), en browser, som ikke er mainstream, eller en lidt ældre browserversion af eksempelvis Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

Med andre ord: det er mindst lige så vigtigt at tage hensyn til tilgængeligheden, som det er at sikre den almindelige brugervenlighed, det tekniske fundament, integrationen til andre systemer eller det konsistente og gennemførte layout, når man skaber et nyt web-sted.

Tilgængeligheden til web-sider skal sikres for at give alle borgere adgang til web-baseret information og web-baserede tjenester. Alt andet vil være i direkte modstrid med bl.a. visionerne for Det Digitale Danmark og den danske regerings IT-politiske handlingsplaner på handicapområdet Frihed til at vælge – handlingsplan for handicappedes IT-brug.

Tilsvarende er det markedsmæssigt uklogt på forhånd at afskrive sig en betydelig del af de potentielle kunder til private, kommercielle web-sider ved at gøre dem utilgængelige.

Der findes ingen samlede statistikker over antallet af handicappede mennesker i Danmark. Center for Tilgængelighed har på baggrund af en rundspørgelse hos relevante organisationer udarbejdet et skøn over det faktiske antal berørte mennesker i hver handicapgruppe i Danmark. Tallet fremgår af nedenstående tabel:

Tilgængelighed og handicaps

Handicapgruppe

Estimeret antal

Af populationen

Synshandicappede (blinde og svagsynede) 51.000 1,0 %
Døve 4.000 0,1%
Døvblinde 1.250 0,02%
Personer med motoriske funktionsnedsættelser 26.360 0,5%
Personer med kognitive funktionsnedsættelser 75.000 1.5%
Personer med mere end én funktionsnedsættelse (hjerneskadede, multihandicappede, mennesker med cerebral parese, mennesker med dissemineret sklerose og mennesker med forskellig syndromer) 7.000 0,1%
Ordblinde/dyslektikere 200.000 3,9%
Personer med nedsat læse- og skrivefunktion 612.000 12 %
Samlet population 5.100.000 100,0%

Relevante links

Det digitale Danmark

Frihed til at vælge – handlingsplan for handicappedes IT-brug

One Response to “Accessibility background – Danish Center for Accessibility”

 1. Usability: 25% Of Web Users Diasabled - Gadgetizer.com Says:

  […] Here’s the Danish version of the entire article. […]

Leave a Reply